Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng Chương 56-2: Thương nàng (2)Quý Phỉ Phỉ nghe ra thâm ý trong lời nói của mẫu thân, nàng ta âm thầm liếc mắt nhìn Nguyên Thành trưởng công chúa một cái, cuối cùng lại cúi đầu xuống, không thấy được vẻ mặt.

Lời nói của Tĩnh An Hầu phu nhân rõ ràng là đang nói Hoàng hậu, nhưng là ngấm ngầm để Nguyên Thành trưởng công chúa nghe thấy, thế tử Tĩnh An Hầu phủ năm nay hai mươi chín tuổi, thế mà dưới gối vẫn chưa có một đứa con nào.

Lúc trước bọn họ ở Nguyên Thành, đương nhiên chẳng có ai quản, có điều sau khi trở về Kim Lăng, lòng Tĩnh An Hầu phu nhân nóng như lửa đốt, không tránh được ám chỉ một phen ---- Chính ngươi không sinh được thì cũng đừng để con ta tuyệt tôn tuyệt tự!

Hoàng hậu còn phải khuyên Hoàng đế nạp thêm nhiều phi tần, khai chi tán diệp, huống chi ngươi là một công chúa?

Cũng chẳng trách Tĩnh An Hầu phu nhân sốt ruột, bà có một nhi tử một nhi nữ, nếu nhi tử không có con thì Hầu phủ này sẽ rơi vào tay thứ tử bên kia, làm sao bà cam tâm tình nguyện cho được.

Nếu đổi lại là mấy năm trước, khi tiên đế còn tại vị, Tĩnh An Hầu phu nhân dám trong tối ngoài sáng ngấm ngầm ám chỉ mình như thế, Nguyên Thành trưởng công chúa nhất định sẽ cho bà một cái tát, thế nhưng hiện tại tình hình mình không bẳng người, nàng đành mạnh mẽ kiềm chế, tới chết khôngđồng ý.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện