Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng Chương 36-2: Vào cung (2)Edit: Cobe

Nửa tháng sau.

Triều nghị kết thúc, Ngụy Quốc Công đứng chờ ở ngoài Tuyên Thất Điện, theo thường lệ nhận tấu chương đã phê duyệt từ tay thái giám tổng quản Trần Khánh xong ông mới quay người rời đi.

anh Quốc Công thấy ông đi qua bèn cố ý thả chậm bước chân chờ đợi, thấy Ngụy Quốc Công đi tới hành lang, tránh khỏi tầm mắt Trần

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện