Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng Chương 40-3: Tự chuốc nhục (3)Xuất thân của các bà vốn đã một trời một vực, ngoại trừ chuyện đó, chỉ cần nhìn vào sinh thần của Ngũ công chúa và Lục công chúa, thì cũng hiểu ra được phần nào.

Thẩm thái phi chính là giẫm lên đầu Trương thái phi để giành sự sủng ái của tiên đế, có một người được sủng, đương nhiên sẽ có người thất sủng, vấn đế mâu thuẫn giữa các nữ nhân, cứ như thế mà bắt đầu.

---- Muốn hai nữ nhân như thế liên hợp lại?

Nằm mơ đi.

Thanh Li nhìn sang Hoàng đế đang đứng bên cạnh, đáy lòng tự dưng thoát ra bốn chữ.

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện