Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng Chương 40-1: Tự chuốc nhục (1)Hoàng dế9 chưa từng để mắt tới Triệu Hoa anh là để bày tỏ thái độ của mình ---- Xảy ra chuyện trước đây, hắn đã sớm có ác cảm với nàng ta.

Trần Khánh đi theo Hoàng đế nhiều năm, biết rõ tính tình hắn, thấy hoàng đế chưa mở miệng, ông bèn tiến lên nửa bước, lên tiếng trách mắng, ‘Càn rỡ! Bệ hạ và nương nương đang ở đây, thái phi lại là trưởng bối, há lại để cho một thần nữ như ngươi xen vào?’

Quả thật, Trần Khánh cũng mở miệng lúc đế hậu còn chưa lên tiếng, nhưng mà với thân phận của ông thì được phép --- Ông là thái giám tổng quản bên cạnh Hoàng đế, có thể xem là cận thần của thiên tử.

Trong một số trường hợp, Trần Khánh nói chuyện chính là đại diện cho những lời Hoàng đế muốn nói.

Bởi vì có nguyên do này, nên khi ông mở miệng nói chuyện, ai cũng không thể bắt bẻ.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện